مجید آذری
میگویند رضا خان به مردم وجامعه ایران خدمت کرد
Saturday, 11th November, 2017  
اشتراک گذاری

در آن زمان دانشگاه نبود رضا خان یکی اش را ساخت. جاده نبود 4 تا جاده ساخت و…غیره..پس روح رضا شاه شاد ودست علی به همراهش
خب میشود همین دلایل را برای هر دیکتاتور ودست نشانده وجنایتکاری بکار برد..مثلا گفت هیتلر زمانی بقدرت رسید که کشور آلمان از نظر نظامی شکست کامل خورده بود واز نظر اقتصادی کاملا ورشکسته..وهیتلر در عرض 5 سال بزرگترین ارتش واقتصاد جهان را ارایه کرد….روح هیتلر فاشیست شاد.
..ویا استالین هم یک کشور عقب افتاده وورشکسته را به کشوری که با آمریکا رقابت میکرد رساند..پس روح استالین وحتی خمینی هم شاه که با آمریکا رقابت میکند……………………
.اینها همه بهانه است که انسان بخواهد از یک دیکتاتوری وجنایتکار حمایت کند. از دیکتاتور وحکومتی دفاع بکند که در هیچ رای گیری وانتخابات مردمی بوجود نیامد..مگر انتخاب کودتاگران انگلیس وآمریکا وحمایت ارتش هیتلر ..هیچ دانشگاه ،مدرسه واسفالت خیابانی مهم تر از آزادی انسانها در جامعه نیست..جمهوری اسلامی در عرض 30 سال دهها برابر حکومت پهلوی خیابان ،اتوبان ،دانشگاه ،برق ومترو وساختمان ساخت…اما این حکومت ضد مردمی ودیکتاتور است وباید سرنگونش کرد. تازه با خود انتخاب مردم هم سرکار آمد
..فقط این را باید به مردم گفت..نمیشود جامعه ومردم را نابود کرد وآنوقت مردم را دلخوش کرد که برایشان جاده ودانشگاه زده ای……رضا خان در هیچ انتخابات ورای گیری وکیل وصی وسیع مردم نشد..انتخاب بیگانگان وکودتا گران بود..برای نابودی جامعه ومردم…وبعد از 100 ایران رسید به اینجا…کیسی که باد میکارد..طوفان درو میکند

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

Comments are closed.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com