مجید آذری
طبقه کارگر میتواند و باید  بقدرت برسد
Sunday, 31st December, 2017  
اشتراک گذاری

باید تبلیغ وترویج وسازماندهی کرد وخط انقلاب وآزادی وبرابری را جا انداخت..آیه یاس خواندن در این موقعیت، اینکه چپ ضعیف است وهیچکاره است دردی دوا نمیکند…در انقلاب فوریه کمونیست هیچکاره بود..لنین هیچکاره بود ..اما در عرض 8 ماه قدرت را گرفتند..روزهای انقلاب هر روزش بیش از 1000 روز است..
الان هیچ نیرویی کاره ای نیست رضا پهلوی ومجاهد هم کاره ای نیستند..ناسیونالیستها هم کاره ای نیستند…اما در عرض چند ماه یکی از این نیروهای ارتجاع بقدرت میرسند..صف انقلاب هم باید خودرا متشکل وسازماندهی کند وقدرت را به طبقه کارگر بسپارد…این بسیار آسانتر از قدرت گیری شاهزاده ومجاهد ودیگر ارتجاعیون است احتمال انقلاب میتواند خیلی بیشتر از قدرت گیری ارتجاع باشد. به خصوص که بحران سرمایه داری وساختاری نمیتواند ارتجاع را به راحتی در ایران بقدرت برساند. طبقه کارگر ومردم ستمدیده زیر بارش نمیروند. همانطور که زیر با حکومت پهلوی نرفتند وامروز میروند که حکومت اسلامی را به زیر بکشند.

ارتجاع سرمایه فقط با بی حقوقی مطلق ،سرکوب،ترور، زندان، شکنجه ،اعدام ،قتل وغارت میتواند بقدرت برسد وادامه حکومت دهد. طبقه کارگر ومردم داغدیده از جنایات ارتجاع در 100 سال اخیر نمیتوانند ونباید زیر چنین حکومتهایی ادامه حیات بدهند. بایستی جامعه ای نوین بنا کرد. باید آزادی وبرابری وحکومت وجامعه ای شورایی وسوسیالیستی بنا نهاد. این تنها راه نجات طبقه کارگر وجامعه است. راه دیگری برای آزادی وبرابری جامعه نمیتوان متصور بود.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

Comments are closed.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com