خلیل کیوان
آقای رئیس جمهور فیلم بازی نکنید!
Wednesday, 10th May, 2017  
اشتراک گذاری

آقای روحانی! شما، به رئیسی و قالیباف بر سر موضوعات “اعدام وتفکیک جنسیتی” حمله می کنید. طوری حرف میزنید که اگر کسی تاریخ مملکت را نداند، فکر میکند که با موجود لطیفی سر و کار دارد.

می گویید که رئیسی زندان و اعدام بلد است.مگر شما با اعدام ها مخالف بوده اید؟ مگر شما مشکلی با اعدام های دهه شصت ویا با کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان و پائیز شصت و هفت داشته اید؟ شما مگر لام تا کام مخالفتی با جلادانی مثل خلخالی و لاجوردی – و یا چرا راه دور برویم- وزیر دولت خودتان، مصطفی پورمحمدی که به شرکت در کشتار زندانیان سیاسی افتخار می کند، ابراز کرده اید؟ شما به این قاتل حتی پست وزارت هدیه داده اید. فیلم بازی نکنید!

مگر نه این است که رئیسی از “امام راحل” تان فرمان قتل عام را دریافت کرد و آنرا اجرا کرد؟ همان امام خمینی که مظهر جمهوری اسلامی و فصل مشترک همه شماست.مایلیم بدانیم که وقتی خمینی فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را صادر کرد و رئیسی و نیری و اشراقی و … را مامور قتل عام زندانیان سیاسی کرد، شما چه نظری داشتید؟ آیا آنموقع هم مخالف اعدامها بودید؟ آیا علیه آن فرمان امام تان که رئیسی هم یکی از مجریان آن بود، حاضر هستید کلامی بزبان بیاورید؟ پاسخ روشن است. در مورد اعدام ها شما متحد بودید. احتیاج داشتید بکشید تا بمانید. حال، برای کسب رای بیشتر، پته همکار سابق تان را روی آب میریزید. اینجاست که آدم متوجه عمق وقاحت شما می شود. معروف است که آخوندها در وقاحت بی رقیب اند. شما نمونه و سمبل وقاحت آخوندی هستید.

می گویید که قالیباف فقط تفکیک جنستی بلد است. مگر شما برابری زن و مرد را طلب میکنید؟ مگر شما خواهان لغو حجاب اجباری- که از ارکان حکومت اسلامی تان است-، هستید؟ در این مورد هم، پرونده  شما روشن است. شما از حامیان پر و پا قرص  تفکیک جنستی در جمهوری اسلامی بوده وهستید. شما نه فقط حامی،بلکه از مجریان درجه اول حجاب اجباری بوده اید. آش بحدی شور است که روی سایت بی بی سی – که هوای شما را دارد- هم، مطالبی در مورد نقش شما در اجرای حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی درج شده است. واقعیت این است که شما امروز با شدت کمتری از قالیباف، موافق تفکیک جنسیتی هستید. قالیباف فقط از شما تندتر است. در اصل موضوع تفاوت ندارید.شماخیال میکنید با مشتی هالو طرف اید. فیلم بازی نکنید!

قالیباف را بخاطرطرح “گازانبری” کشتاردانشجویان افشاء می کنید. شما با توجه به حضور در پست های امنیتی رژیم از بسیاری از جنایات رژیم اطلاع دارید و احتمالا، مهر تایید بر بسیاری از آنها زده اید. شما در تصویه های دوران اولیه جمهوری اسلامی نقش داشته اید. خودتان روزگاری خواستار اعدام مخالفین در نماز جمعه بوده اید. شما از مسئولین طراز اول اجرای طرح حجاب اجباری بوده اید. طرح حجاب اجباری درادارت مربوط به ارتش زیر نظر شما اجرا شد. فیلم بازی نکنید!

شما البته با قالیباف و رئیسی تفاوت دارید. اما، تفاوت شما بنیادی و اصولی نیست. شما در اصل اعدام و تفکیک جنسیتی با یکدیگر مخالفتی نداشته و ندارید. شما امروز به این نتیجه رسیده اید که این سلاح ها برای کنترل جامعه دیگر کاربرد خود را از دست داده اند. فکر می کنید ادامه این روند به تقابل بیشتر مردم و حکومت منجر خواهد شد. قالیباف و رئیسی هم می دانند که این سلاح ها دیگر کند شده است. اما، آنها تصور می کنند که اگر از این دو رکن سیاست جمهوری اسلامی، یعنی اعدام و تفکیک جنسیتی دست بردارید، مردم در آن نقطه باقی نخواهند ماند و پیشروی خواهند کرد. هر دوتان راست می گویید. همه شما از مردم وحشت دارید. ترس تان واقعی است. حمله شما به یکدیگر ریشه اش اینجاست. نه با اصل اعدام و نه با اصل کنترل بر زنانمخالفتی ندارید. شما در کشاندن چادر اختناق بر سر جامعه چه در گذشته و چه امروز، در مقابل مردم متحد اید. فیلم بازی نکنید!

سیاست را در ایران به لجن کشیده اید. در دوره های پیشین، صحنه انتخابات را بنحوی می چیدید که تصور شود انتخابی “بین بد و بدتر” صورت میگیرد. حال که تشت رسوایی همه جناح ها و شخصیت های نظام تان از بام افتاده است، داستان انتخابات هم،معنی دیگری بخود گرفته است. انتخابات این دوره حتی، انتخابی بین بد و بدتر نیست.انتخابی بین فاسد و فاسدتر و انتخابی بین جانی و جانی تر است.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

Comments are closed.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com