صفحات ویژه
صفحه ویژه اطلاعیه ها، پیام ها و گزارشات خیزش انقلابی مردم ایران علیه رژیم اسلامی، دیماه ۱۳۹۶
Monday, 1st January, 2018  
اشتراک گذاری

حزب کمونیست کارگری: اطلاعیه شماره ۸ چهارمین روز خیزش مردم; مردم به پیشروی ادامه میدهند

حزب کمونیست کارگری: چهارمین روز خیزش مردم. تظاهرات ها در سراسر کشور ادامه دارد، این آخرین کلامه، هدف فقط نظامه!

حزب کمونیست کارگری: زنان آزاده ایران! در تظاهراتها بی حجاب شرکت کنید!

حزب کمونیست کارگری: زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اخیر باید فورا آزاد شوند

حزب کمونیست کارگری: آتش خشم مردم زبانه میکشد، حمله به مراکز سرکوب حکومت شروع شده است

حزب کمونیست کارگری: مردم در بیش از ۲۵ شهر دیگر دست به تظاهرات زدند

بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد اوجگیری خیزش توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی

فرانکفورت:متینگ اعتراضی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی دوشنبه اول ژانویه از ساعت ۱۴ بعد از ظهر

هامبورگ:فراخوان به تظاهرات مقابل سر کنسولگری جمهوری اسلامی .دوشنبه اول ژانویه ساعت ۳ تا ۴ بعد از ظهر 

کلن:فراخوان به میتینگ در پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران! دوشنبه از ساعت ۱۳ بعد از ظهر

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری: ایرانیان مقیم خارج  با تمام قوا و همراه با مردم در ایران به میدان بیایید‌

حزب کمونیست کارگری: خطاب به مردم دنیا: از اعتراضات مردم بپاخاسته ایران حمایت کنید!

گوتنبرگ: به دفاع از مبارزات برحق و عادلانه مردم ایران علیه رژیم اسلامی بپاخیزیم!

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: زنده باد اعتراضات سرتاسری مردم ایران علیه حکومت اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران :”جمهوری اسلامی، نمیخواهیم، نمیخواهیم!” این شعار باید در سراسر ایران طنین افکن شود!

گفتگوی رادیو پیام با حمید تقوایی از حزب کمونیست کارگری درباره تظاهرات های اخیر در شهرهای مختلف ایران

حزب کمونیست کارگری: مردم شهرهای خراسان علیه فقر و گرانی دست به تظاهرات زدند

پیام اصغر کریمی، خیزش مردم در چندین شهر در استان خراسان علیه فقر و گرانی و بیکاری- ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ 

گفتگوی سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتراضات خیابانی سراسری علیه گرانی، فقر و بیکاری

پیام حمید تقوائی، درهمبستگی با مردم استان خراسان همه جا به خیابانها بیائیم -۲۹ دسامبر۲۰۱۷

رودررو:جواد لعل محمدی درحمایت ازاعتراضات مردم درشهرهای ایران علیه فقرو گرانی ودیکتاتوری-۲۹دسامبر۲۰۱۷

نگاه روز: گفتگو پیرامون اوضاع اعتراضات کنونی مردم ایران با مینا احدی-۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

ما و فعالین:درباره اعتراضات روز های اخیر مردم علیه جمهوری اسلام،گفتگو با محمد آسنگران-۳۰دسامبر ۲۰۱۷

پیام فریده آرمان در مورد جنبش انقلابی مردم ایران یکسنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶-۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

Comments are closed.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com